Wednesday, November 25, 2009

DIALOG DENGAN KEBAHAGIAAN~


Bahagia ditanya, " Di manakah kamu tinggal?"
Ia menjawab," Di dalam hati orang2 yang reda."
Bahagia ditanya," Lalu dengan apakah kamu makan?"
Ia menjawab," Dengan kekuatan iman mereka."
Bahagia ditanya," Bagaimanakah kamu boleh bertahan?"
Ia menjawab," Dengan strategi mereka yang begitu baik."
Bahagia ditanya,"Dengan apakah kamu diperolehi?"
Ia menjawab," Dengan keyakinan jiwa bahawa ia tidak akan ditimpa oleh sesuatu apapun kecuali apa yang telah ditetapkan Allah padanya."
Bahagia ditanya," Lantaran apakah kamu dapat menghilang?"
Ia menjawab," Lantaran sifat tamak setelah bersifat qanaah,dengan ambisi setelah bersifat pemaaf, dengan derita setelah bergembira, dan dengan keraguan setelah keyakinan."

(Dr. Mustafa Al-Siba'i)

No comments:

Post a Comment